Правова інформація

Угода користувача з офіційним дистриб’ютором продуктів компанії AuthenTrend

Дана Угода користувача є угодою між Вами та компанією Authentrend (далі — «Угода»). Уважно прочитайте Угоду.

Терміни, що використовуються в даному документі:

 • Authentrend — юридична особа Authentrend, AuthenTrend Technology Inc. виробництва Тайвань як Вашого постачальника Продукту;
 • «Продукт» — продукція ATKey: ключі безпеки, смарт-карти, криптогаманці, програмне забезпечення;

«Сервіс» — «Хмарний Сервіс» (від англ. CloudService — сервіс валідації одноразового пароля).

1. Угода користувача продажів. Ліцензія Authentrend

1.1. Умови цієї Угоди будуть включені до кожного контракту між Authentrend і Вами під час продажу або купівлі Продукту, вони регулюють кожний продаж, купівлю та використання Продукту та Сервісу.

1.2. Товари в онлайн-магазині Authentrend не оподатковуються ПДВ, податком з продажу та митом за винятком країн, в яких зареєстрований офіс «Сек’юр Краудс». У таких країнах ПДВ або податок з продажу буде додано до суми перед підтвердженням замовлення. Щоб уточнити, яке ввізне мито та податки можуть бути додані до суми замовлення, будь ласка, зв’яжіться з підтримкою, за електронною адресою [email protected].

1.3. Продаж в інтернет-магазині authentrend.com.ua здійснюватиметься за допомогою цього сайту. Компанія-продавець буде вказана до підтвердження замовлення.

1.4. Купуючи будь-який продукт компанії Authentrend або у будь-якого з її партнерів, дилерів або дистриб’юторів, Ви приймаєте цю Угоду.

2. Юридична інформація

2.1. Ця Угода між Вами та Authentrend є юридично обов’язковою. Якщо Ви робите покупку через веб-сайт, то натискаючи кнопку «Купити» і ставлячи позначку про ознайомлення з цією Угодою, Ви підтверджуєте, що розумієте та приймаєте всі умови цієї Угоди. А також приймаєте на себе всю відповідальність, покладену на Вас цією Угодою.

2.2. Якщо ви приймаєте цю Угоду від імені компанії, зазначеної у відповідній формі замовлення, даною дією Ви підтверджуєте, що уповноважені вчиняти її.

2.3. Якщо Ви не приймаєте умови цієї Угоди, Ви не можете використовувати продукт або сервіс Authentrend.

2.4. Адміністрація сайту інтернет-магазину https://authentrend.com.ua/home-ua/ залишає за собою право обробляти Ваші персональні дані на сайті відповідно до цієї Угоди. Для отримання інформації щодо обробки Ваших персональних даних, а також Ваших відповідних прав, ознайомтесь, будь ласка, з Політикою Конфіденційності.

3. Обмежена Гарантія

3.1. Authentrend гарантує, що придбаний покупцем Продукт якісно виготовлений та виконуватиме завдання, заявлені в технічних характеристиках протягом 1 (одного) року з моменту доставки первісному покупцю (далі – «Гарантійного Терміну»). Якщо протягом Гарантійного Терміну в Продукті буде виявлено дефект у роботі, при цьому Продукт буде повернений Authentrend протягом Гарантійного Терміну, Authentrend, на свій розсуд і на підставі відповідних законів, зобов’язується:

 • Або зробити ремонт чи заміну будь-якого дефектного Продукту на новий або відновлений.*
 • Або, у разі неможливості заміни чи відновлення Продукту, відшкодувати початкову вартість Продукту.

3.2. Гарантійний Термін для будь-якого з відремонтованих або замінених Продуктів відповідає залишку початкового Гарантійного Терміну в 1 (один) рік, або 90 (дев’яноста) дням з дня доставки покупцеві відновленого або заміненого Продукту.

*Параграф А із пункту 3.1. встановлює єдине зобов’язання Authentrend та Ваш єдиний засіб правового захисту за будь-якого порушення Обмеженої Гарантії.

4. Обмеження

4.1. Обмежена Гарантія поширюється лише на первинного покупця і не може бути передана. Обмежена Гарантія не поширюється на Продукти, які:

 • Були змінені або модифіковані будь-ким, крім Authentrend.
 • Не утримувалися у загальноприйнятих умовах або застосовувалися не за призначенням, встановленим рекомендованими правилами Authentrend.
 • Піддавалися нетиповим фізичним та електричним впливам, неправильному та безвідповідальному поводженню.
 • Мають сліди видалення серійного номера або навмисних змін, які відрізняються від звичайного процесу зносу;
 • Були надані компанією Authentrend безплатно.

4.2. У жодному з цих випадків Authentrend не гарантує, що Продукт не містить помилок, функціонуватиме правильно у всіх комп’ютерних мережах та конфігураціях, або що Ви зможете користуватися продуктом без проблем та перешкод. Authentrend не гарантує, що Продукт або будь-яка з систем та мереж, в яких Продукт буде використовуватися, не будуть піддані вразливості проникненням або атакам.

5. Ліцензія

5.1. Продукт може містити певний об’єктний код у Програмному Забезпеченні («Прошивку»), впроваджений у захищене обладнання перед відправкою користувачеві, та/або поставлятися окремо для використання з Продуктом («Драйверний код», усе разом – «Програмне Забезпечення»).

5.2. Authentrend надає Вам особисту, таку що не підлягає субліцензуванню та передачі третім особам, ліцензію на використання Програмного Забезпечення лише як частину використання Вами Продукту і відповідно до правил та положень цієї Угоди.

5.3. Ви можете використовувати Прошивку лише як попередньо встановлену на Продукт. Ви не можете відокремлювати Прошивку від решти Продукту або використовувати Програмне забезпечення на іншому пристрої. Ви не можете розповсюджувати, ліцензувати, продавати, здавати в оренду або іншим чином передавати Програмне Забезпечення третім особам.

6. Захист прав

6.1. Ліцензія на програмне забезпечення не підлягає продажу. Усі імена Програмного Забезпечення та інші права на інтелектуальну власність, що належать Authentrend щодо Програмного Забезпечення, зокрема, такі як: авторські права, комерційні таємниці, патенти, торгові марки та сервіси — завжди залишаються закріпленими за Authentrend або їхніми ліцензіарами, залежно від обставин.

6.2. Ви погоджуєтесь з тим, що всі технології, ідеї, алгоритми, дизайни, концепції, код та процеси у складі Продукту або застосовані до нього, є частиною прав на інтелектуальну власність, що належать Authentrend, та підлягають захисту конфіденційності. Таким чином, Ви погоджуєтесь не проводити зворотну розробку, дисассемблювання, декомпіляцію або отримання вихідного коду іншим чином, або проводити криптографічний аналіз Продукту в рамках обмежень, передбачених законом.

7. Дотримання законів

7.1. У зв’язку з використанням та транспортуванням Продукту, включаючи Програмне Забезпечення, Ви повинні дотримуватись усіх законів щодо імпорту, експорту та інших відповідних юрисдикцій. Визначення відповідних законів є Вашою відповідальністю. Ви визнаєте і повністю розумієте, що Продукт відноситься до галузі криптографії і, відповідно, підлягає строгому регулюванню з боку законодавства.

7.2. Вам суворо забороняється експортувати, реекспортувати чи імпортувати Продукт або Програмне Забезпечення без отримання всіх необхідних дозволів, незалежно від способу, не переконавшись попередньо, що ці дії відповідають усім державним нормам, законам про імпорт та експорт, правилам та наказам. Отримання всіх потрібних дозволів на імпорт або експорт Продукту є Вашою відповідальністю.

8. Відмова від гарантій

8.1. Сервіс надається безплатно і «як є» без жодних зобов’язань та гарантій. Щодо продукту, включаючи програмне забезпечення, всі прямі гарантії товарної придатності та відповідності практичним цілям обмежені терміном відповідної непрямої Обмеженої Гарантії. Усі інші передбачені законом умови, подання та гарантії, включаючи будь-які гарантії непорушення, не надаються.

8.2. Деякі юрисдикції не передбачають обмеження терміном прямих гарантій. У таких випадках вищеописані обмеження можуть до Вас не застосовуватися. Обмежена Гарантія надає Вам певні юридичні права. Також, Ви можете мати інші права, передбачені юрисдикцією.

8.3. Компанія Authentrend та/або її філії не несуть відповідальності за втрату або пошкодження даних, або неавторизований доступ до комп’ютерних систем, даних або будь-якої іншої інформації, крім випадків, захищених чинним законодавством.

8.4. Authentrend надає продукт «як є» за винятком випадків, прямо передбачених у п. 4.1 цього документа. Використовуючи продукт, користувач бере на себе всі ризики та відповідальність за використання продукту. Authentrend не дає гарантій, що Продукт або Сервіс функціонуватиме без дефектів у Вашому середовищі, або що на Вашому ПК не будуть міститися віруси та інші шкідливі механізми, або що всі помилки, допущені Вами у процесі програмування, можуть бути знайдені та виправлені. Authentrend та/або її філії, ліцензіари, співробітники, дистриб’ютори та дилери не несуть відповідальності за втрати або збитки, заподіяні в результаті використання продукту, сервісу або будь-якої документації, наданої користувачеві. Ви несете одноосібну відповідальність за дані, програмне забезпечення та інший контент, що зберігається на Вашому обладнанні, системі або мережі, в яких використовуються Продукти, а також за резервне копіювання ваших даних, програмного забезпечення та іншого контенту.

9. Обмеження відповідальності

9.1. Сукупна відповідальність Authentrend та/або її філій, ліцензіарів, співробітників, дистриб’юторів та дилерів, передбачена цією Угодою або при використанні Продукту або Сервісу, за жодних обставин не перевищуватиме сплачену вартість продукту.

9.2. Authentrend та/або її філії, постачальники, ліцензіари, співробітники, дистриб’ютори та дилери, за жодних обставин не несуть відповідальності за збитки, заподіяні як втрачений прибуток, випадкові, штрафні, непрямі або особливі збитки. Навіть якщо хтось із них був обізнаний про можливість такого роду збитків, зокрема, таких як:

 • припинення господарської діяльності;
 • втрату активів та прибутку компанії;
 • нездатність здійснити очікувану економію коштів;
 • економічні втрати, втрату даних;
 • втрату ділових перспектив або судові позови проти користувача, ініційовані третіми особами.

9.3. Вищезазначені обмеження будуть застосовані навіть якщо будь-які гарантії або засоби правового захисту, наведені в цій Угоді, не передбачені чинною юрисдикцією. Деякі юрисдикції не передбачають виключення чи обмеження щодо випадкових чи непрямих збитків. Отже, вказані вище обмеження можуть Вас не стосуватися.

10. Звільнення від відповідальності

10.1. Ви погоджуєтесь убезпечити, захистити та звільнити від відповідальності компанію Authentrend та/або її філії при будь-яких зверненнях з боку третіх осіб: судових позовів, вимог, підстав для позовів, збитків, втрат, відповідальності, судових процесів та слухань, стягування плати (у тому числі оплати юридичних послуг), ініційованої на адресу компанії Authentrend, її філій, співробітників, дистриб’юторів або дилерів, внаслідок використання Вами Продукту або Сервісу.

11. Термін давності

11.1. Термін дії цієї Угоди набуває чинності з моменту підтвердження замовлення в Authentrend і триває до його припинення, встановленого наведеними нижче умовами. Проте наша Політика Конфіденційності та примітка в ній (п.3.2) про Cookies можуть залишатися чинними навіть після закінчення терміну дії цієї Угоди.

11.2. Умови припинення дії Угоди:

  • Ця Угода автоматично втрачає чинність, без повідомлення або дії з боку Authentrend, у разі порушення Вами умов цієї Угоди.
  • Ця Угода автоматично втрачає чинність, без повідомлення або дії з боку Authentrend, у разі якщо користувач стає неплатоспроможним або робить поступку цієї Угоди на користь кредиторів, або у разі ініціювання будь-яких процесів банкрутства, з волі або проти волі користувача.

12. Право на реверсію

12.1. У випадку, якщо Ви як приватна особа придбали Продукт, Ви маєте право скасувати замовлення протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання Продукту за умови, що Продукт не був у використанні. В даному випадку Ви можете повернути Продукт Authentrend, і Authentrend відшкодує Вам покупну вартість Продукту. Тим не менш, Ви повинні будете оплатити вартість доставки Продукту до Authentrend

13. Зміни

13.1. Authentrend залишає за собою право в будь-який час і на свій розсуд вносити зміни до цієї Угоди стосовно майбутніх покупок Продукту. Політика Конфіденційності та примітка в ній (п.3.2) про Cookies можуть змінюватися в будь-який момент, залежно від змісту.

14. Вибір правової системи відповідно до розташування

14.1 Ця Угода має бути витлумачена відповідно до законів України, якщо ви купуєте продукцію Authentrend в Україні. Крім того, обидві сторони, відповідно до місця розташування, підпорядковуються наступним юрисдикціям: суд України, за умови застосування законів України, а також суди та відповідні закони тих країн, в яких може бути представлена продукція компанії Authentrend.

15. Прикінцеві положення

15.1. Дані умови, викладені далі або згадані в цій Угоді, складають єдине розуміння та угоду між Вами та Authentrend та замінюють собою всі раніше укладені договори та угоди, відповідно до викладеного тут матеріалу.

15.2. Ця Угода, включаючи всі права та ліцензії, вказані тут, не підлягає привласненню, передачі або субліцензуванню Вами. Будь-яка спроба здійснення цих дій буде вважатися недійсною.

15.3. Будь-які зауваження, звіти, розгляди або угоди, які вимагаються або дозволені за цією Угодою, повинні бути надані в письмовій формі.

15.4. Якщо будь-яке з положень цієї Угоди розглядатиметься Судом України як нездійсненне або таке, що не має сили, то це положення має бути скорочене або усунене до можливого заходу, застосовного до цієї Угоди з метою зберегти повноту її юридичної сили.

15.5. Сторони погоджуються з тим, що суттєве порушення цієї Угоди, що має негативний вплив на патентні або інтелектуальні права на Сервіс або Продукт Authentrend, включаючи Програмне Забезпечення, може призвести до непоправних збитків, завданих Authentrend та її філіям, які не можуть бути покриті матеріальними компенсаціями. Authentrend має право на тимчасове або постійне звільнення від відповідальності (без вимоги про внесення застави) щодо припинення цього порушення, на додаток до інших засобів правового захисту, наведених вище або таким, що передбачається чинним законодавством.

Зв'яжіться з нами щодо партнерства

0
ВАША КОРЗИНА
 • No products in the cart.